Tie pravé OKNÁ pre Váš DOMOV.

/Ideal 4000 renovácia


Ideal 4000 renovácia
Plastové
Systém Ideal 4000 renovácia bol navrhnutý špeciálne pre montáž okien bez nutnosti demontáže starých zárubní . K výmene sa využívajú špeciálne rámy s tzv . Krycím profilom . Jeho súčasťou je drevená zárubňa , vďaka ktorej profil vytvára špeciálnu lištu na vnútornej strane okna . Krycie profily v rámoch majú rôzne šírky . Ponúkame tiež možnosť prírezu podľa vašich požiadaviek . Výška rámov je v tomto prípade obmedzená, aby pri montáži na starú zárubňu nedochádzalo ku zmenšeniu presklené plochy . Toto riešenie renovačného systému pomáha znížiť riziko poškodenia fasády stavby počas montáže a výmena okien prebieha rýchlejšie . Zároveň tak odpadá potreba niektorých dokončovacích prác ( renovačných alebo natieračských ) .

PVC materiál

PVC je materiálom s výnimočne dlhou životnosťou.

Údržba

Na dlhodobú funkčnosť a úžitkové vlastnosti Vašich okien majú podstatný vplyv pravidelné ošetrovanie a údržba. Je preto potrebné najmenej raz ročne u kovania urobiť nasledujúce úkony.

Vetranie

Správnym vetraním si môžete zabezpečiť potrebnú výmenu vzduchu, ktorá je nevyhnutná z hygienických dôvodov, zníženie stupňa nasýtenia vodných pár, čo má za následok zníženie tvorby kondenzátu na plochách, ktorých teplota je nižšia, ako teplota rosného bodu.

Rosenie skiel a prevencia

Všetci dodávatelia okien a dverí a medzi nimi takisto naša spoločnosť, v poslednej dobe eviduje otázky a reklamácii z dôvodu zrážania vody na sklách okien a dverí.

Kontakt

Realizácia © 2016 Rocket