Scroll to top

Rosenie skiel a prevencia

Business | Meno Priezvisko - 14. septembra 2021

Všetci dodávatelia okien a dverí a medzi nimi takisto naša spoločnosť, v poslednej dobe eviduje otázky a reklamácii z dôvodu zrážania vody na sklách okien a dverí. Chápeme nespokojnosť zákazníkov, ale vo väčšine prípadov, pokiaľ boli použité správne materiály, však nie je chyba u výrobcu ani dodávateľovi, ale je potrebné hľadať príčinu v miestnosti, dome alebo budove. Nami dodávané plastové okná a dvere majú vystavené vyhlásenie výrobcu o preukázaní zhody a tým pádom splňujú požiadavky na tepelnú ochranu budov a ich častí. Predtým ako budete uplatňovať reklamáciu pre rosenie okien a dverí, prečítajte si, prosím, informácie uvedené na tejto stránke, ktoré problém rosenia vysvetľujú.

Koeficient prestupu tepla izolačného dvojskla:

Ug = 1,0 W/m2K-1

Rosenie vo vnútri izolačného skla:

Pokiaľ dochádza k roseniu v medzipriestore vo vnútri izolačného skla, jedná sa o netesnosť, kedy do medzipriestoru vnikla vlhkosť, ktorá následne kondenzuje na stenách skiel. Sklo je potrebné vymeniť.

Netesnosť môže vzniknúť:

 • chybou pri výrobe alebo montáži (zákazník má v tomto prípade nárok na bezplatnú výmenu v záručnej dobe)
 • poškodením nezavineným výrobcom ani dodávateľom

Rosenie skiel z vnútornej strany miestnosti:

Pokiaľ dochádza k roseniu skiel z vnútornej strany miestnosti, je to zapríčinené kondenzáciou vlhkosti (vodných pár) na stenách skiel. Z okien potom steká voda na vnútorný parapet a môže dochádzať k navlhnutiu ostenia, tvorbe plesní a opadávaniu malieb a omietok. K tomuto javu dochádza hlavne v chladnejších obdobiach a najviac pri mrazoch, kedy sú okná a dvere ochladzované z vonkajšej strany a vďaka tomu sa vlhkosť obsiahnutá vo vzduchu vo vnútri miestnosti alebo budovy skondenzuje na vnútornej strane skla, rámu a krídla okna alebo dverí. K tomuto javu dochádza v miestnostiach s vyššou vlhkosťou (WC, kúpeľne, kuchyne, atd.), v miestnostiach s nedostatočným kúrením (pivnica, podkrovie, atd.) a nedostatočným vetraním. Ďalej môže k roseniu skiel dochádzať pri novostavbách alebo domoch, kde boli uskutočňované stavebné úpravy. Tieto stavby sú vlhké a je potrebné počkať na ich vysušenie, ktoré môže trvať aj dlhšiu dobu. Všetky moderné okná a dvere sú osadené kvalitným tesnením, ktoré zabraňuje prefukovaniu, zatekaniu a úniku tepla. Na druhej strane však zabraňuje takisto úniku vlhkosti vzniknutej vo vnútri miestnosti, preto je potrebné pravidelne vetrať, prípadne používať funkciu mikroventilácie u OS okien (otvaravo-sklopných).

Zdroje vlhkosti v domoch a budovách:

 • vlhkosť vzniknutá pri varení
 • ľudská činnosť
 • prítomnosť ľudí v miestnosti
 • polievanie kvetov
 • vlhkosť novostavby
 • iné zdroje vlhkosti

Faktory podporujúce a zvyšujúce rosenie:

 • nedostatočné vetranie, kedy vlhkosť v miestnosti nie je redukovaná vyvetraním
 • nedostatočné kúrenie, kedy studený vzduch v miestnosti neabsorbuje vlhkosť, neohrieva a neosušuje sklá
 • nevhodné umiestenie radiátoru, kedy cirkulujúci teplý vzduch neohrieva a neosušuje sklá
 • stiahnuté žalúzie, brániace ohrievaniu a osušovaniu skiel cirkulujúcim teplým vzduchom
 • vnútorný parapet, prečnievajúci cez radiátor a tým zabraňuje ohrievaniu a osušovaniu skiel cirkulujúcim teplým vzduchom
 • dlhá záclona, brániaca cirkulácii vzduchu a tým aj ohrievaniu a osušovaniu skiel cirkulujúcim teplým vzduchom
 • umiestenie okien na severnú, severozápadnú, severovýchodnú a mimo slnečnú stranu, kedy sú sklá viacej ochladzované
 • nedôkladné zateplenie budovy, kedy vlhkosť nemôže unikať cez murivo
Author avatar

Meno Priezvisko

https://new.eshopion.sk
Podeľte sa o trochu životopisných informácií a vypíšte váš profil. Toto môže byť na stránke zverejnené. Podeľte sa o trochu životopisných informácií a vypíšte váš profil. Toto môže byť na stránke zverejnené. Podeľte sa o trochu životopisných informácií a vypíšte váš profil. Toto môže byť na stránke zverejnené.

Súvisiace články