Scroll to top

Údržba

Business | Meno Priezvisko - 14. septembra 2021

Na dlhodobú funkčnosť a úžitkové vlastnosti Vašich okien majú podstatný vplyv pravidelné ošetrovanie a údržba. Je preto potrebné najmenej raz ročne u kovania urobiť tieto úkony:

 • U častí kovania, ktoré majú bezpečnostný charakter (napr. hríbikové uzatváracie čapy) pravidelne kontrolovať ich opotrebenie.
 • Všetky pohyblivé časti a uzatváracie miesta kovania je potrebné mazať.

Mazanie olejom:

 • Kontaktné miesta nožnice a vrchnej lišty kovania (A)
 • Vrchný nožnicový pánt (B)
 • Klzné plochy uzatváracích čapov (D)

Technickou vazelinou:

 • Uzatváracie čapy a ich rámové protikusy (uzávery) (C)

Pozor:

Na ošetrovanie a čistenie používať bežné čistiace prostriedky s nízkou agresivitou a bez abrazívnych plnív!

Možnosti nastavenia krídla

 • Spodný rohový pánt
  • Výškové nastavenie krídla otáčaním stavacej skrutky (šesťhranný kľúč M4)
  • Bočné nastavenie krídla otáčaním bočnej nastavovacej skrutky (šesťhranný kľúč M4)
 • Nožnice krídla
  • Prítlak krídla na nožniciach otočením excentra (šesťhranný kľúč M4)
  • Zdvíhanie alebo spúšťanie krídla na nožniciach otáčaním nastavovacej skrutky (šesťhranný kľúč M4)
  • Pritiahnutie krídla nožnicou vytiahnutím a pootočením aretácie
 • Uzatváracie čapy
  • Nastavenie prítlaku krídla otáčaním excentrických čapov
 • Poistka proti chybnému ovládaniu

Ak by napriek poistke proti chybnému ovládaniu došlo ku vyveseniu vrchného krídlového pántu, kde kľučka zostane v polohe kolmo hore (ako pri krídle sklopenom),, postup ku navráteniu krídla do správnej funkčnej polohy je nasledovný:

 • Pritlačiť vyvesené krídlo ku rámu rukou tak, aby vrchný krídlový a rámový pánt do seba zapadli. Kľučka je v polohe kolmo hore (ako pri krídle sklopenom).
 • Stlačiť na krídle pri kľučke poistku proti chybnému ovládaniu a otočiť kľučku do polohy horizontálnej (ako pri krídle otvorenom).

Týmto sa zafixuje vrchný pánt a okno sa dostane do funkčnej otváravej polohy, schopné ďaľšej manipulácie.
Prevencia voči vyveseniu krídla je, ovládať kľučku, len ak je krídlo pritlačené k rámu!

Ak by napriek poistke proti chybnému ovládaniu došlo ku vyveseniu vrchného krídlového pántu, kde kľučka zostane v polohe horizontálnej (ako pri krídle otvorenom), postup ku navráteniu krídla do správnej funkčnej polohy je nasledovný:

 • Zatlačiť súčasne poistku chybného ovládania pri kľučke, ako aj nožnicovú poistku (viď obrázok) a otočiť kľučku z polohy horizontálnej (ako pri krídle otvorenom),do polohy kolmo hore (ako pri krídle sklopenom).
 • Pritlačiť vyvesené krídlo ku rámu rukou tak, aby vrchný krídlový a rámový pánt do seba zapadli. Kľučka je v polohe kolmo hore (ako pri krídle sklopenom).
 • Stlačiť na krídle pri kľučke poistku proti chybnému ovládaniu a otočiť kľučku do polohy horizontálnej (ako pri krídle otvorenom).

Týmto sa zafixuje vrchný pánt a okno sa dostane do funkčnej otváravej polohy, schopné ďaľšej manipulácie. POZOR, tento druh zásahu si vyžaduje dve osoby.
Prevencia voči vyveseniu krídla je, ovládať kľučku, len ak je krídlo pritlačené k rámu!

Author avatar

Meno Priezvisko

https://new.eshopion.sk
Podeľte sa o trochu životopisných informácií a vypíšte váš profil. Toto môže byť na stránke zverejnené. Podeľte sa o trochu životopisných informácií a vypíšte váš profil. Toto môže byť na stránke zverejnené. Podeľte sa o trochu životopisných informácií a vypíšte váš profil. Toto môže byť na stránke zverejnené.

Súvisiace články