Scroll to top

Vetranie

Business | Meno Priezvisko - 14. septembra 2021

Prečo správne vetrať?

Správnym vetraním si môžete zabezpečiť:

  • potrebnú výmenu vzduchu, ktorá je nevyhnutná z hygienických dôvodov
  • zníženie stupňa nasýtenia vodných pár, čo má za následok zníženie tvorby kondenzátu na plochách, ktorých teplota je nižšia, ako teplota rosného bodu. Týmto je potom znížené aj riziko vzniku plesní a škôd z vlhka.

Tip:

V zimnom období by sa malo vetrať tak, aby toto čo najmenej ovplyvnilo energetickú náročnosť vykurovania priestoru. Preto sa odporúča vetrať nárazovo v určitých časových intervaloch, alebo využívať škárové vetranie. V letnom období je vetranie podmienené potrebnou výmenou vzduchu a reguláciou teploty v interiéri. Preto sa využíva plné vyklopenie krídla do vetracej polohy, v prípade potreby opäť škárové vetranie.

Ak sa jedná o celoplošne presklené priestory, je potrebné siahnuť po vhodnej kombinácii vetrania a tienenia, resp. po účinných a komplexných vetracích systémoch.

Možnosti:

Aby ste výmenu vzduchu mohli dávkovať čo najpresnejšie a v závislosti od Vašich subjektívnych pocitov, ponúkame Vám tieto možnosti:

  • Plné vyklopenie OS-, alebo S-krídla do vetracej polohy (štandard).
  • Škárové vetranie jedno-polohové skryté, integrované do vrchného rohového prenášača. Aktívna poloha sa dosiahne otočením kľučky o cca.30° od polohy vetrania ku polohe otvárania.
  • Škárové vetranie troj-polohové skryté. Aktívna poloha sa dosiahne ľahkým vyklopením vo vetracej polohe a otočením kľučky o cca.30° od polohy vetrania ku polohe otvárania.
  • Privetrávanie samoregulovateľnou vetracou klapkou SCHÜCO VENTO. Klapkou sa vetrá pri zavretom okne,čo je výhoda najmä počas dlhšej neprítomnosti. Klapka je samoregulovateľná v závislosti od tlakového rozdielu vzduchu. Pri vyšších sa zatvára, pri nižších otvára. Pri rozdiele tlaku 10 Pa sa u normového okna klapkou vymení cca. 4 m3 / hod. Toto by mohlo v priestore, oknu zodpovedajúcom, znížiť relatívnu vlhkosť vzduchu o 10 – 15%. Klapka nenarušuje ani zvukoizolačné vlastnosti okna. V prípade použitia zasklenia 6/16/4 s Rw=35 dB bola nameraná hodnota okna s vetracou klapkou Rw=37dB. Klapka sa dá do okna osadiť aj dodatočne.
  • privetrávanie regulovateľnou vetracou lištou SCHÜCO.
  • privetrávanie trvalým vetrákom SIEGENIA AEROMAT 90 / 90.Z.
  • privetrávanie regulovateľným zvukoizolačným vetrákom SIEGENIA AEROMAT 80.
Author avatar

Meno Priezvisko

https://new.eshopion.sk
Podeľte sa o trochu životopisných informácií a vypíšte váš profil. Toto môže byť na stránke zverejnené. Podeľte sa o trochu životopisných informácií a vypíšte váš profil. Toto môže byť na stránke zverejnené. Podeľte sa o trochu životopisných informácií a vypíšte váš profil. Toto môže byť na stránke zverejnené.

Súvisiace články